TERMS & CONDITIONS

TERMS AND CONDITIONS

Please notice that you agree to the following terms and conditions when shopping in H.J. MUSE’s online shop under the web-site www.hjmuse.com.

 Shipping costs

Shipping is free within Europe.
Shipping outside Europe cost 200DKK/26,83EUR

Shipping and Delivery information

Products that are on stock will be shipped within 1-3 working days. In Denmark orders will be delivered within 1-3 working days from the shipment date and in the EU within 7 working days from the shipment date.If the customer orders several items and one ore more of the items is out of stock H.J. MUSE will not ship the order before each item is back in stock again. In that case the delivery time may be up to 7 weeks within the EU.

Track your parcel

http://www.pakkeboksen.dk/track-trace.htmlRemember to pick up our parcel!! If the customer does not pick up a parcel and the parcel is shipped back to H.J. MUSE we will charge a fee of € 8.00H.J. MUSE will not be held responsible for any delay or failure to comply with its obligations if the delay or failure arises from any cause which is beyond our reasonable control. This condition does not affect your legal rights.We ensure that our goods are packaged in a way that protects them during the shipment but sometimes damage does occur.
We apologize for any inconvenience that it might cause.If anything has been damaged during the shipment please contact us at info@hjmuse.com

Return of products

The customer has the right to return new or unused products back to H.J. MUSE. The consumer need to give H.J. MUSE notices of the wanted return of new or unused products within 14 days of notice to the company from the delivery date. The consumer has additional 14 days in order to make the shipment of the return products to the company.

The 14 days period begins after receipt of this instruction via email, but under no circumstances earlier than the customer has received the goods. In order to comply with the 14 days period of notice and 14 days shipping periode, the goods must be shipped as new and unused within this period. Read more about return of products here.

Degradation products

When purchasing products from H.J. MUSE the consumer accept the terms of 100% degradation of used products. The customer will only receive money refund if the returned product is unused.

Return address

Products must be returned to:
H.J. MUSE
Vedbaek Strandvej 468A
2950 Vedbaek
Denmark

Customer Service: +4553871727

How to shop

The customer places the order by following the next steps:

  1. Select a product and “add to shopping bag”
  2. Select “go to your shopping back” to see detailed information about the selected product.
  3. Select “Checkout”
  4. Enter all personal information – enter any comments for dispatch – accept H.J. MUSE´s terms
  5. Select “Approve”
  6. Select payment form

After placing an order H.J. MUSE will send the costumer an email, which confirms receipt of the order and contains the details of the order. The email does not constitute the acceptance of the offer.
H.J. MUSE accepts the offer either by confirming the shipping by an email or shipping the products to the provided address. The contract has not been concluded before H.J. MUSE has accepted the offer.

The following credit cards will be accepted

Dankort, Visa Electron, Visa, Master Card, American Express, JCB & Paypal.

The payment will be collected when the order has been shipped.

Account

The customer is responsible for maintaining the confidentiality of its account and password and for restricting access to its computer to prevent unauthorized access to its account. The customer agrees to accept responsibility for all activities that occur under its account or password. Inform H.J. MUSE immediately if you have any reasons to believe that the password has become known to someone else or the password is being used in an unauthorized manner.
The customer must ensure that the account information which are provided to H.J. MUSE are correct. The customer must immediately inform H.J. MUSE of any changes to the information that has been provided by the registration.

Retention of title  

H.J. MUSE retains title to the goods until receipt of all payments.

Warranty and complaint

H.J. MUSE will give a two-year guarantee on all products. The warranty doesn’t cover when defects, damage or wear and tear occurs due to misuse, lack of maintenance or common wear. The customer can choose as a consumer if a product should be repaired or replaced. The exception to this rule is if the replacement is impossible or would involve disproportionate costs for H.J. MUSE.
Should any complaint occur please contact info@hjmuse.com
H.J. MUSE does not cover the freight costs which occurs, in connection with a complaint.

Price and payment

All prices stated on the online-shop are in DKK or EURO and inclusive 25% Danish VAT. The payment will be done via PayPal or Nets payments solutions.

PayPal, Nets and H.J. MUSE accepts the following credit cards:
Visa, EuroCard, MasterCard, American Express

In case of delivery outside EU the customer is obliged to bear the customs duties and further costs incurred. Customs policies vary widely from country to country, so the customer should contact the local customs office for further information.

We do not offer tax-free purchases on orders from Non-EU countries.

If the package is not picked up by the customer and any kind off fee is added, the customer is responsible for the extra cost and will be charged all costs and expenses associated with the return-shipment. This includes freight charges, any extra payments, duties, taxes, levies, and fees for Link Logistics a/s prepayments, return charges, any additional fees, etc.

Data protection

H.J. MUSE is entitled to collect, process and use our customers’ data in accordance with applicable data protection law. H.J. MUSE will only use the customer’s data for purpose which the data are provided for or for correspondence with the customer. If necessary for the processing of payment, H.J. MUSE will transfer the customer’s payment data to the credit institute which is instructed with the payment.

 

TERMS & CONDITIONS – DANISH

Handelsbetingelser (Dansk)

Bemærk venligst at du accepterer følgende vilkår og betingelser når du handler hos H.J. MUSE online på hjemmesiden www.hjmuse.com.

Forsendelsesomkostninger:

Gratis forsendelse indenfor Europe.

Forsendelse udenfor Europa koster 200DKK/26,83EUR

Forsendelse og leverings information

Produkter der er på lager vil blive afsendt indenfor 2-3 hverdage. I Danmark vil ordre blive leveret 1-3 hverdage efter forsendelses dagen og i EU efter 7 arbejdsdage fra forsendelses dagen.

Hvis kunden bestiller flere varer og en eller flere af dem er udsolgt vil H.J. MUSE  ikke sende ordren før hvert enkelte vare er tilbage på lager igen. I så fald kan leveringstiden være op til 7 uger inden for EU.

Vi sender alle vores varer med Post Danmark

Kunde service: +4553871727

Spor din pakke

http://www.pakkeboksen.dk/track-trace.html

Husk at afhente din pakke!! Hvis kunden ikke henter en pakke og pakken sendes tilbage til H.J. MUSE vil vi opkræve et gebyr på 8,00 €

H.J. MUSE vil ikke blive holdt ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller manglende overholdelse af sine forpligtelser, hvis forsinkelsen eller manglende levering skyldes enhver årsag, som er uden for vores rimelige kontrol. Denne betingelse påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder.

Vi sikrer, at vores varer er pakket på en måde, der beskytter dem under forsendelsen, men nogle gange forekommer der skader.

Vi beklager ulejligheden dette kunne medføre.

Hvis noget er blevet beskadiget under forsendelsen kan du kontakte os på info@nuitetlinette.com

Returnering af produkter

Kunden har ret til at returnere produkter til H.J. MUSE.  Kunden skal give virksomheden besked om retureren inden for 14 dage efter leveringsdatoen. Derefter har kunden yderligere 14 dage til at fuldføre tilbage forsendelsen af produktet til H.J. MUSE

Ved returnering skal der i pakken vedlægges og udfyldes en returneringsblanket. Denne vil blive sendt til kunden på mail, så snart kunden har orienteret H.J. MUSE om returneringen på H.J. MUSE vil kun dække forsendelses omkostningerne ved returnering, hvis returneringen skyldes en fejl fra vores side.

Forringelse af produkter

Ved køb af produkter fra H.J. MUSE godkender kunden også betingelserne for 100% værdiforringelse af produkterne, hvis produktet er taget i brug. Kunden modtager derfor kun refundering af købet, hvis det returneret produkt er ubrugt.

Ved returnering af varer vil det fulde betalte beløb først blive returneret, når H.J. MUSE har modtaget varerne.

H.J. MUSE vil kun refundere til det kreditkort, der blev brugt ved bestillingen. (Dette er for at forhindre svindel)

Retunerings adresse

Produkter skal returneres til:

H.J. MUSE

Vedbæk Strandvej 468a

2950 Vedbæk

Danmark

Efter at have placeret en ordre vil H.J. MUSE sende dig en e-mail, som bekræfter modtagelsen af ordren og den vil indeholde detaljer om dine produkter. Denne e-mail udgør ikke en accept af ordren.

H.J. MUSE accepterer tilbuddet enten ved at bekræfte afsendelsen ved en e-mail eller ved levering af ordren til den oplyste adresse. Aftalen er ikke indgået inden H.J. MUSE har accepteret tilbuddet.

Betalingen vil blive indsamlet, når ordren er afsendt.

Konto

Kunden er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af sin konto og password gennem begrænset adgang til sin computer for at forhindre uautoriseret adgang til sin konto. Kunden indvilliger i at påtage sig ansvaret for alle aktiviteter, der foregår under dens konto. Informer straks H.J. MUSE, hvis du har nogen grund til at tro, at adgangskoden er blevet kendt af en anden eller adgangskoden bliver brugt på en uautoriseret måde.

Kunden skal sikre, at oplysningerne på kontoen, som leveres til H.J. MUSE er korrekte. Kunden skal straks underrette H.J. MUSE ved eventuelle ændringer i de oplysninger, der er blevet registreret.

Ejendomsforbehold

H.J. MUSE bevarer ejendomsretten til varerne, indtil modtagelsen af alle betalinger.

Garanti og reklamation

H.J. MUSE giver to års garanti på alle produkter. Garantien dækker ikke, når fejl, skader eller slitage opstår på grund af forkert brug, manglende vedligeholdelse eller almindeligt slid. Kunden kan som forbruger vælge om et produkt skal repareres eller udskiftes. Undtagelsen fra denne regel er, hvis erstatningen er umulig eller vil medføre uforholdsmæssige omkostninger for H.J. MUSE.

Ønsker du at klage over et produkt kontakt os venligst på info@hjmuse.com

H.J. MUSE dækker ikke de fragtomkostninger, der opstår i forbindelse med en reklamation.

Pris og betaling

Alle priser angivet på online-butikken er i DKK eller EURO og inklusiv 25% dansk moms. Betalingen vil ske via PayPal, Dankort, Visa, Visa Electron, MasterCard.

PayPal, Nets og H.J. MUSE accepterer følgende kreditkort:

Dankort, Visa Electron, Visa, Master Card, American Express, JCB & Paypal.

I tilfælde af levering uden EU er kunden forpligtet til at varetage fortoldning og yderligere omkostninger. Told varierer meget fra land til land, så kunden skal kontakte det lokale toldvæsen for yderligere oplysninger.

Vi tilbyder ikke afgiftsfrie køb på ordrer fra ikke-EU-lande.

Hvis pakken ikke bliver afhentet af kunden, og der tillægges nogen form for gebyr, er kunden ansvarlig for de ekstra omkostninger, og alle omkostninger og udgifter vil blive opkrævet i forbindelse med tilbagelevering af forsendelsen. Dette omfatter fragtomkostninger, eventuelle ekstra betalinger, afgifter, skatter, og gebyrer for Link Logistics A / S forudbetalinger, returnerings afgifter og eventuelle ekstra gebyrer mv.

Databeskyttelse

H.J. MUSE er berettiget til at indsamle, bearbejde og bruge vores kunders data i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. H.J. MUSE vil kun bruge kundens data til formål, som er en del af aftalen eller til korrespondance med kunden. Hvis det er nødvendigt for behandlingen af betaling, vil H.J. MUSE overføre kundens betalingsdata til kredit institut, som er instrueret med betalingen.